najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Dotačná politika EU » Politika zahraničnej pomoci

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Politika zahraničnej pomoci


Európska komisia spravuje programy zahraničnej rozvojovej spolupráce, ktoré každoročne podporí čiastkou približne 339 mld. Sk. Tieto prostriedky pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Jednotlivé programy sa líšia svojou podstatou, zameraním a cieľmi:

  • vrámci rozvojovej politiky je poskytovaná rozvojová pomoc najchudobnejším štátom Afriky, Karibskej oblasti aPacifiku,
  • ciele politiky rozšírenia sú podporované finančnými nástrojmi na podporu kandidátskych štátov, ktorých cieľom je uskutočnenie potrebných reforiem na vstup do EÚ,
  • iné programy podporujú vzťahy medzi EÚ atretími štátmi aposilňujú ich kapacitu realizovať žiaduce ekonomické apolitické reformy.

Najväčšia časť zahraničnej rozvojovej spolupráce je realizovaná prostredníctvom geograficky vymedzených programov (CARDS, TACIS, MEDA, ALA, ERF).

Programy zahraničnej rozvojovej spolupráce EÚ neslúžia ako nástroj na presadzovanie európskych firiem na trhoch tretích krajín. Ich cieľom je dosiahnutie rozvoja daného regiónu alebo štátu.

Pomoc je realizovaná v podobe projektov, v rámci ktorých je podporovaný nákup materiál u a vybavenia, poradenské služby rôzneho druhu, uskutočňované práce a stavby alebo spolupráca medzi firmami a inými inštitúciami z členských a tretích štátov.

Európska komisia tieto služby obstaráva prostredníctvom výberových konaní a výziev k predkladaniu projektov, ktorých sa môžu za rovnakých podmienok zúčastniť firmy a iné organizácie z členských krajín Európskej únie a niektorých ďalších oprávnených štátov. Od vstupu Slovenskej republiky do EÚ sa na väčšine výberových konaní a výziev k predkladaniu projektov môžu zúčastniť tiež slovenské firmy.


  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2.1%)

Spravodajstvo

15.11.2017
ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 14. novembra 2017 zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). FAQ k danej výzve ...

15.11.2017
Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. ...

15.11.2017
Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium