najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Analýzy čerpania » 2007-2013

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

2007-2013


Európska komisia začiatkom augusta tohto roku (2007) uzatvorila rokovania o NSRR pre roky 2007 – 2013. Slovensku sa tak otvára možnosť čerpať pre nasledujúce programové obdobie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu finančné prostriedky, a to v celkovej hodnote 11,3 mld. eur.

V nasledujúcej tabuľke Vám prinášame prehľad o množstve finančných prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé operačné programy.

Finančné alokácie 2007 – 2013 na operačné programy (ŠF a KF)
v EUR v bežných cenách

NSRR SR na roky 2007-2013

Operačný program

Príspevok ES
(EUR, bežné ceny)

ERDF a KF

Regionálny OP

1 445 000 000

OP Životné prostredie

1 800 000 000

OP Doprava

3 206 904 595

OP Informatizácia spoločnosti

993 095 405

OP Výskum a vývoj

1 209 415 373

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

772 000 000

OP Zdravotníctvo

250 000 000

OP Technická pomoc

97 601 421

OP Bratislavský kraj

87 000 000

ESF

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

881 801 578

OP Vzdelávanie

617 801 578

Spolu všetky fondy NSRR 2007 - 2013

11 360 619 950

Spolu ERDF

5 962 278 231

Spolu KF

3 898 738 563

Spolu ESF

1 499 603 156

Zdroj: NSRR
ESF - Európsky sociálny fond
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund)
KF - Kohézny fond
NSRR SR - Národný strategický referenčný rámec SR 

xls Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít, opatrení a VUC pre PO 2007-2013 k 31. 05. 2009.xls


  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2.1%)

Spravodajstvo

15.11.2017
ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 14. novembra 2017 zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). FAQ k danej výzve ...

15.11.2017
Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. ...

15.11.2017
Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium