najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Spravodajstvo » Informácie zo Slovenska

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Informácie zo Slovenska


Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

09.01.2015 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu je zjednodušenie účasti malých a stredných podnikateľov, zníženie administratívnej a finančnej záťaže spojenej s organizačnou prípravou účasti na veľtrhoch/výstavách, možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, vrátane nadviazania obchodných kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Podľa pravidiel Národného projektu, v rámci ktorého sa účasť na výstavách financuje zo štrukturálnych fondov musia spoluvystavujúce subjekty splniť tieto kritériá:

  • Podnik musí spĺňať všetky kritériá pre kategóriu mikro-, malý, stredný podnik (MSP) 
  • Podnik musí byť mimo Bratislavského kraja - smerodajné je sídlo, nie prevádzky 
  • Podnik musí podnikať v priemyselnej výrobe - prihliada sa na NACE-SK kódy zo sekcie C 
  • Podnik nesmie byť vo finančných ťažkostiach 
  • Kumulovaná celková výška pomoci de minimis pre podnik nesmie presiahnuť 200 000 EUR za tento a posledné dva fiškálne roky 
  • Nesmie byť voči podniku vymáhané vrátenie pomoci de minimis 
  • Podnikateľská činnosť spoločnosti musí byť spätá so zameraním výstavy, ktorej sa chce zúčastniť 
  • V prípade prepojenosti na ďalší podnik sa skúma miera prepojenosti resp. partnerstva, aby celková súvaha zamestnancov, imania a ziskov podniku nepresahovala limity stanovené pre kategóriu MSP


Ministerstvo hospodárstva SR v rámci priamej podpory účasti na výstavách v zahraničí bude hradiť náklady na vybudovanie spoločného slovenského stánku (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), v ktorom sa môžu bezplatne prezentovať slovenské firmy. V závislosti od veľkosti stánku na danej výstave (od 50 do 100 m2) sa v jednom stánku môže prezentovať od 5 do 15 firiem. Spoločný stánok s rozlohou 80 - 100 m2 predpokladá účasť minimálne 8-10 priamych slovenských vystavovateľov, s rozlohou 50 m² účasť 5 vystavovateľov.

Zúčastnené podnikateľské subjekty z vlastných zdrojov hradia povinný registračný poplatok za účasť na vybranej výstave (buď priamo zahraničnému organizátorovi výstavy alebo technickému realizátorovi slovenskej účasti) a zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor výstavy (v prípade, že má podnikateľský subjekt o zápis do katalógu záujem). Podnikateľské subjekty zároveň hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, prepravné), prepravné náklady nadrozmerných exponátov, resp. náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.

Počet účastí na výstavách nie je obmedzený a jedna firma sa môže zúčastniť všetkých schválených výstav. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú tie firmy, ktoré sa chcú nimi vybranej výstavy zúčastniť po prvýkrát.

Vybrané výstavy sú komoditne zamerané na oblasť zbrojnej výroby, strojárstva, spracovania kovov, automatizácie, energetiky, elektrotechniky a robotiky, stavebnej výroby. V roku 2015 je schválená oficiálna účasť na nasledovných ôsmich výstavách:

Č.

 

Názov výstavy

 

Dátum a miesto konania výstavy

Zameranie výstavy

1.

IDEX 2015

22.-26.02. 2015 Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

Zbrojárska a bezpečnostná technika, krízová technika, obranná technika a technika používana pri prírodných katastrofách

2.

Metalworking 2015

07.-10.04. 2015 Minsk (Bielorusko)

Obrábanie kovov a zliatin, zváračské a kovoobrábacie technológie

3.

Hannover Messe

13.-17.04. 2015 Hannover (NSR)

Technológie a automatizácia

4.

Mosbuild 2015

14.-17.04. 2015 Moskva (RF)

Stavebná výroba, interiérové vybavenie

5

Beogradski Sajam Technike

11.-15.05. 2015 Belehrad, Srbsko

Technika, inovácie, robotika

5

Metaloobrabotka

25.-29.05. 2015 Moskva (RF)

Plasty, gumárenstvo, strojárstvo, mechanika, kovoobrábanie, kovospracúvanie

6

Elektro Moskva

08.-11.06. 2015 Moskva (RF)

Elektrické zariadenia pre energetiku a elektrotechniku, automatizáciu, priemyselné osvetlenie

7

MSV Brno

14.-18.09. 2015 Brno (ČR)

Strojárenský veľtrh

Poznámka: V roku 2015 MH SR nebude finančne podporovať individuálnu účasť slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch v zahraničí.

Kontaktná osoba pre informácie, týkajúce sa oficiálnych účastí na výstavách:

Mgr. Lucia Pawliková, PhD.
Tel.: 02/48541622
lucia.pawlikova@mhsr.sk

 

Autor: MH SR

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.3%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (50%)
Primeraný
 (1.8%)
Neviem posúdiť
 (1.9%)

Spravodajstvo

21.04.2017
Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu ...

21.04.2017
Priebežné hodnotenie programu Horizont 2020

Dňa 28. apríla 2017 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (GR RTD) a EHSV organizujú spoločné podujatie s prezentáciou a diskusiou o výsledkoch konzultácií so zainteresovanými stranami o programe Horizont 2020. Podujatie bude od 9:30h do 13 hod a bude tiež príležitosťou na p...

21.04.2017
Verejná konzultácia o hodnotení programu ERASMUS+

Európska komisia vyzýva širokú verejnosť, aby sa zapojila do konzultácie hodnotenia programu Erasmus+ a jeho predchodcov (napr. Celoživotné vzdelávanie, Mládež v akcii, Erasmus Mundus atď.). Cieľom konzultácie je zhromaždiť pripomienky a postoje rôznych zainteresovaných strán a širokej verejnosti o ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium