najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Úspešný projekt - informácie

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Predstavenie úspešných projektov


Inovácia, informatizácia a integrácia regiónu Nové Zámky a Šaľa

Realizátor:
región Nové Zámky a Šaľa


Cieľ projektu: Výrazne sa zainvestovalo do technicko-informačnej infraštruktúry. Inštaláciou digitálnych telefónnych ústrední vrátane telefónov sa zlepšila komunikácia v jednotlivých objektoch, čím objektívne došlo aj k úspore času jednotlivých zamestnancov. V neposlednom rade v kontexte predchádzajúcich cieľov zabezpečenie širokopásmového vysokorýchlostného pripojenia na internet.
Realizáciu projektu s nadšením privítali hlavne žiaci a učitelia základných škôl, kde sa vo väčšine prípadov zdvojnásobil počet prístupových bodov do siete internet. Určite sa zvýšila dostupnosť vzdelania v oblasti informačno-komunikačných technológií pre žiakov, učiteľov
a obyvateľov danej samosprávy v rámci systému celoživotného vzdelávania. Projekt umožnil získaťtechnicky vyspelú, modernú technológiu do našich školských zariadení a tým priblížiť naše regióny k európskemu štandardu vo využívaní informačno-komunikačných technológií.
Vidiecke regióny alebo regióny vzdialené od väčších miest (centier) vo väčšine prípadov nevyužívajú, alebo len v nízkej miere využívajú moderné komunikačné technológie, a preto je efektívnosť komunikácie, spolupráca a následne hospodársky rozvoj nižší než v centrách, kde je dostupnosť a využívanie informačných technológií viac rozšírené.
Realizáciou projektu sa výrazne zvýšila efektívnosť komunikácie a využívanie moderných informačných technológií.
Komentár:

Za vyše 13 miliónov Sk z Operačného programu Základná infraštruktúra sa zrekonštruovali základné školy v spomínaných obciach, ktoré disponujú novými počítačovými učebňami a pripojením na vysokorýchlostný internet.

Projekt „Inovácia, informatizácia a integrácia regiónu Nové Zámky a Šaľa" vytvoril základy pre rozvoj a modernizáciu technicko-informačnej infraštruktúry v objektoch partnerských samospráv, ako aj platformu pre využitie ďalších národných a európskych zdrojov. Partnerské samosprávy majú záujem a konkrétnu predstavu na tejto platforme participovať aj v budúcnosti. 


  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium