najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Úspešný projekt - informácie

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Predstavenie úspešných projektov


Renesancia vzdelávania a rozvoja zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Žilina

Realizátor:
Nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Bekeová, MPH
Stručné predstavenie realizátora: Nemocnica s poliklinikou Žilina je štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá zamestnáva viac ako 1000 zamestancov (približne 1400) - podiel žien na celkovom počte zamestnancov je približne 86 % a sú zamestnaní aj občania so zmenenou zdravotnou schopnosťou.

Nemocnica s poliklinikou Žilina má so vzdelávaním zamestnancov dlhoročné skúsenosti - v súvislosti s neustálym odborným vzdelávaním zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú z povahy svojej práce neustále zvyšovať svoju odbornosť, orientovať sa v najnovších liečebných postupoch, zdravotníckych technológiách, výsledkoch najaktuálnejších výskumov či absolútnych novinkách v oblasti farmaceutických prípravkov, resp. liečív.

Dôvody realizácie:

Projekt reflektuje ambicióznu výzvu a zároveň ponúka unikátne riešenie, ako odštartovaním dômyselne náplanovaných a zostavených všeobecných vzdelávacích a rozvojových programov naštartovať dlhodobý proces obrodzovania výnimočných osobnostných kvalít, mimoriadnych interpersonálnych predispozícií, nenahraditeľných odborných zručností a exkluzívnych riadiacich kompetencií všetkých kategórií našich zamestnancov.

Dopad projektu sa prejaví v stabilizácii ľudských zdrojov, raste spokojnosti zamestnancov s vykonávanou prácou, raste spokojnosti zákazníkov a založení podmienok a predpokladov pre neustále progresívny vývoj Nemocnice s poliklinikou Žilina.

Projekt predstavuje reakciu na najaktuálnejšie trendy vo fungovaní zdravotníckych zariadení, politiky poskytovania zdravotníckej starostlivosti, postupov zdravotníckych poisťovní a predovšetkým internej analýzy ekonomickej, technologickej a predovšetkým personálnej situácie, v akej sa Nemocnica a s poliklinikou ocitá.

Cieľ projektu:

„Renesancia vzdelávania a rozvoja zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Žilina" ako projekt  zameraný na vytvorenie kľúčových podmienok pre realizáciu zmeny v nemocnici, ktorá prinesie zdravý ekonomický vývoj nemocnice, založí funkčné predpoklady pre jej dlhodobo udržateľný rozvoj a posilnenie postavenia na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Žilinskom regióne, sa obracia na zamestnancov všetkých kategórií ako kľúčových a neoddeliteľných aktérov tejto zmeny.

Rast a rozvoj ich adaptability a kvalifikácie v podobe komplexného skvalitnenia ich ľudského kapitálu a rozvojového potenciálu sú najdôležitejšími faktormi, aby nemocnica mohla i naďalej funkčne a atraktívne poskytovať čoraz komplexnejšie pracovné uplatnenie nielen existujúcim, ale i novým zamestnancom, a ako významný obstarávateľ tovarov a služieb tiež prácu svojim dodávateľom.

Hlavným cieľom projektu je:

„Zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania prostredníctvom stimulácie nových programov a financovania realizácie programov ďalšieho vzdelávania".

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Žilina:

  • riadiaci nezdravotnícky zamestnanci,
  • riadiaci zdravotnícky zamestnanci,
  • vedúce sestry oddelení (staničné sestry),
  • lekári,
  • stredný zdravotný personál (sestry),
  • nižší zdravotný personál
  • výkonná administratíva.
Oblasť podpory:
Projekt bol realizovaný v rámci programu:

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s Euro Dotácie, a.s.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium