najjednoduchšia cesta k dotáciám

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Financujte projekt

Priamy odkaz: http://www.edotacie.sk/3/0/0/sekcia/financujte-projekt/

Financujte projekt


Ak ste si vyhľadali vhodnú dotáciu, či už prostredníctvom sekcie Nájdite si dotáciu, pomocou služby Dotačný audit, prípadne iným spôsobom, je potrebné zabezpečiť nielen kofinancovanie Vášho projektu, ale často i celé financovanie. Väčšina dotácií je totiž vyplácaná na účet žiadateľa spätne, počas (predfinancovanie) i po realizácii projektu (systém refundácie). Žiadateľ musí preto vopred preukázať, že je schopný projekt financovať v plnej výške bez ohľadu na získanie dotácie.

Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium