najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Financujte projekt » Možnosti financovania projektu

Možnosti financovania projektu


Možnosti financovania projektu sú nasledovné:

Vlastné zdroje

Obraz o reálnom pohybe peňazí v podniku podáva výkaz peňažných tokov, tzv. cash - flow. Pokiaľ žiadateľ generuje dostatočné príjmy, môže svoju schopnosť financovať projekt z vlastných zdrojov doložiť práve výkazom cash - flow. V praxi je často v prípade financovanie z vlastných zdrojov vyžadovaný výpis z bankového účtu.

Cudzie zdroje

V prípade, že žiadateľ nedisponuje dostatočným vlastným kapitálom na financovanie projektu, môže si zaistiť financovanie formou rôznych bankových úverov. V súčasnej dobe sú už banky na toto financovanie pripravené a niektoré prispôsobujú podmienkam operačných programov aj svoje úverové produkty.

Žiadateľ môže na financovanie svojich zámerov využiť 3 formy úverov:

  • klasický investičný úver,
  • preklenovací úver,
  • investičný úver s využitím možnosti predčasnej splátky.

Dokladom o financovaní prostredníctvom cuzdích zdrojov je bankový úverový prísľub a to buď v podobe záväzjného bankového prísľubu či nezáväzného prehlásenia.

Častým spôsobom financovania je tiež kombinácia vyššie uvedených možností, teda podielového krytia investície z vlastných a cudzích zdrojov.

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.8%)
Primeraný
 (1.8%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

15.08.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
15.08.2017
Výsledky výzvy EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier

Výsledky výzvy EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA....

15.08.2017
Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP ...

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu ro...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium