najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Financujte projekt » Možnosti financovania projektu

Možnosti financovania projektu


Možnosti financovania projektu sú nasledovné:

Vlastné zdroje

Obraz o reálnom pohybe peňazí v podniku podáva výkaz peňažných tokov, tzv. cash - flow. Pokiaľ žiadateľ generuje dostatočné príjmy, môže svoju schopnosť financovať projekt z vlastných zdrojov doložiť práve výkazom cash - flow. V praxi je často v prípade financovanie z vlastných zdrojov vyžadovaný výpis z bankového účtu.

Cudzie zdroje

V prípade, že žiadateľ nedisponuje dostatočným vlastným kapitálom na financovanie projektu, môže si zaistiť financovanie formou rôznych bankových úverov. V súčasnej dobe sú už banky na toto financovanie pripravené a niektoré prispôsobujú podmienkam operačných programov aj svoje úverové produkty.

Žiadateľ môže na financovanie svojich zámerov využiť 3 formy úverov:

  • klasický investičný úver,
  • preklenovací úver,
  • investičný úver s využitím možnosti predčasnej splátky.

Dokladom o financovaní prostredníctvom cuzdích zdrojov je bankový úverový prísľub a to buď v podobe záväzjného bankového prísľubu či nezáväzného prehlásenia.

Častým spôsobom financovania je tiež kombinácia vyššie uvedených možností, teda podielového krytia investície z vlastných a cudzích zdrojov.

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium