najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Financujte projekt » Čo banka pri financovaní projektov posudzuje? » Rizikovosť

Rizikovosť


Rizikovosť je posudzovaná na základe všetkých dodaných podkladov k žiadosti a prehľadu bankového analytika o relevantnom trhu. Dôležitú úlohu pri posudzovaní rizikovosti zohráva ako podnikateľský zámer, tak finančné výkazy žiadateľa. Bankový analytik vždy na základe získaných podkladov porovnáva uvádzané údaje s reálnymi možnosťami na relevantnom trhu.

Príklady:

1.       Obrat žiadateľa vo vzťahu k požadovanému úveru - pri žiadosti o investičný úver vo výške 3 mil. Sk je pre banku rizikovejší žiadateľ s obratom 2 mil. Sk ako žiadateľ s obratom 30 mil. Sk ročne.

2.       Zadĺženosť podniku - čím vyššia zadĺženosť podniku, tým rizikovejší subjekt pre banku. Vplyv majú aj ďalšie ukazovatele finančnej analýzy.

3.       Podnikateľská história - čím dlhšia  podnikateľská história a skúsenosti žiadateľa, tým menšie riziko insolventnosti pre banku.

4.       Odvetvie, v ktorom podnikateľský subjekt realizuje svoj zámer a analýza trhu - dopytu, konkurencie. Čím preukázateľnejšie je zaistenie odbytu plánovanej produkcie, tým nižšie riziko pre banku.


  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium