najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Pripravte si projekt » Príprava na spracovanie projektu » Finančné zdravie žiadateľa

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Finančné zdravie žiadateľa


Dobré finančné zdravie ekonomického subjektu - žiadateľa je podmienkou väčšiny dotačných programov.  Každý žiadateľ by mal pravidelne sledovať nielen výsledky svojho hospodárenia, ale tiež zadlženosť, rentabilitu vlastného majetku a tržieb, či schopnosť splácať svoje záväzky - tzv. likviditu.

Hodnotenie, ktorému budete ako žiadateľ podrobení, vychádza najmä z účtovných výkazov a ďalších informácií ovplyvňujúcich riziko Vášho možného úpadku. Dôsledné skúmanie je zamerané na finančné i nefinančné ukazovatele a ich vývoj v čase. Zistené hodnoty sú usporiadané do ratingovej matice, podľa ktorej sa určí celková výsledná známka A až E. Zatiaľ čo ratingové stupne A, B+, B, B-, C+, C sú pre väčšinu dotačných programov prijateľné, ratingové stupne C-, D a E vylučujú možnosť úspešne sa uchádzať  o dotáciu v príslušnom dotačnom programe.

V prípade vybraných dotačných programov je metodika posudzovania finančného zdravia žiadateľa známa vopred, čo Vám umožní bezplatne si zhodnotiť svoje finančné zdravie. V iných prípadoch naopak metodika nie je dostupná a Vy môžete svoju situáciu iba odhadovať, prípadne si môžete dať vypracovať predbežný rating u kompetentných spoločností, čo už však nie je  zadarmo. 

Ratingové výsledky, ktoré získate, Vám výrazne naznačia aké sú Vaše reálne šance uspieť v príslušnom dotačnom programe a v konečnom dôsledku Vám môžu ušetriť mnoho prostriedkov a času.

Vyššie uvedené posúdenie a vplyv výsledkov ratingového stupňa na úspešnosť žiadosti o dotáciu nemožno zovšeobecňovať na všetky dotačné programy!

> Ukazovatele finančného charakteru
> Nefinančné ukazovatele

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.8%)
Primeraný
 (1.8%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

15.08.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
15.08.2017
Výsledky výzvy EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier

Výsledky výzvy EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA....

15.08.2017
Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP ...

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu ro...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium