najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Pripravte si projekt

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Pripravte si projekt


Vyriešenie spôsobu financovania Vášho projektového zámeru predstavuje len prvý krok na dlhej a náročnej ceste k úspešnému získaniu dotácie.

Pre podrobnejšie oboznámenie sa s postupom tvorby projektu a jeho náležitosťami sme pre Vás pripravili nasledujúce vysvetlenia a odporúčania, ktoré sme zovšeobecnili na čo najširšiu škálu projektov. Výsledkom je tak predstavenie všeobecne platných a našimi skúsenosťami preverených postupov, vedúcich k naplneniu stanoveného cieľa.

Opakovane používame a aj budeme používať pojem "projekt", ktorý však nestotožňujeme iba s technickým výkresom, či dokumentáciou, ale vnímame ho ako celkový zámer od úvodnej myšlienky, cez vypracovanie rozpočtu, žiadosti o dotáciu, štúdie uskutočniteľnosti, podnikateľského zámeru a pod. až po jeho fyzickú realizáciu. Nakoľko celá problematika získavania dotácií operuje práve s týmto ponímaním uvedeného pojmu, odporúčame Vám dokonale si ho osvojiť.

V nasledujúcej časti sa budeme podrobnejšie venovať trom základným etapám spracovania projektu. Sú to:

Etapa 1: Príprava na spracovanie projektu - čo treba zohľadniť pred prípravou Vášho projektu

Etapa 2: Vlastné spracovanie projektu - čomu je dobré sa vyvarovať

Etapa 3: Registrácia a hodnotenie projektu - na čo sa pripraviť pri registrácii a hodnotení Vášho projektu


  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.8%)
Primeraný
 (1.8%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

15.08.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
15.08.2017
Výsledky výzvy EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier

Výsledky výzvy EACEA/22/2016 Podpora vývoja videohier boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA....

15.08.2017
Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP ...

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu ro...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium