najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Realizujte projekt » Výberové konanie » Metódy verejného obstarávania

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Metódy verejného obstarávania


Konečný prijímateľ musí realizovať výber dodávateľov podľa pokynov vo svojej zmluve o financovaní, teda podľa platného zákona o verejnom obstarávaní. Pri jeho realizácii musí zvoliť vhodnú metódu verejného obstarávania a postupy realizácie jednotlivých metód. Výberové konanie môže žiadateľ o príspevok realizovať aj pred podaním projektu.

Postupy vo verejnom obstarávaní:

  • verejná súťaž (VS) - vyhlasuje vyhlasovateľ súťaže pre neobmedzený počet záujemcov,

  • užšia súťaž (US) - vyhlasuje vyhlasovateľ pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/dotovaná osoba môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky,

  • rokovacie konanie (RK) - sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ, obstarávateľ adotovaná osoba rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo bez zverejnenia. Rokovacie konanie so zverejnením (RKSZ) sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ adotovaná osoba môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie. Rokovacím konaním bez zverejnenia (RKBZ) nemožno uzavrieť rámcovú dohodu. Rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ, obstarávateľ adotovaná osoba použiť len v prípade, ak splní stanovené podmienky vzákone,
  • súťažný dialóg (SD) - sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a dotovaný subjekt môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, obstarávateľa, dotovanej osoby, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ, či dotovaná osoba môže použiť súťažný dialóg, ak ide o obzvlášť zložité projekty a nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa, obstarávateľa, dotovanej osoby. Ponuky sa musia vyhodnotiť len na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium