najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Spoločné časti » Novinky

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Novinky


Newsletter - EuroDotácie číslo 02, jún 2015
07.07.2015 -
Newsletter - EuroDotácie číslo 02, jún 2015

NA AKTUÁLNU TÉMU: Čerpanie finančných prostriedkov z programového obdobia 2007 - 2013 na úrovni SR

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: Reštrukturalizácia

NAŠE PROJEKTY: OPŽP - kanalizácia, Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
KaHR - verejné osvetlenie Obec Čierne

IMPLEMENTÁCIA: Procesy v skratke

pdf Newsletter - EuroDotácie  číslo 02, jún 2015 (pdf)


Prihláška na školenie – elektronické trhovisko

Newsletter - EuroDotácie číslo 01, marec 2015
21.04.2015 -

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: Elektronický kontraktačný systém

NA AKTUÁLNU TÉMU: Priebežné čerpanie finančných prostriedkov na úrovni SR

NAŠE PROJEKTY: OP VaV Archeologický ústav SAV, OPZ Obec Oščadnican

IMPLEMENTÁCIA: Procesy v skratke 

pdf Newsletter - EuroDotácie  číslo 01, marec 2015 (pdf)


Newsletter - EuroDotácie číslo 04, december 2014
18.12.2014 -

TOP TÉMA: Súkromný sektor - zvyšovanie konkurencieschopnosti s pomocou fondov EÚ

ROZHOVOR: František Chabada, konateľ COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.

ROZHOVOR: Slavomír Švaňa, obchodný riaditeľ spoločnosti Euro Dotácie, a.s.

NAŠE SLUŽBY: Služby finančného a strategického poradenstva

pdf Newsletter - EuroDotácie  číslo 04, december 2014 (pdf)


Newsletter - EuroDotácie číslo 03, september 2014
10.12.2014 -

TOP TÉMA: Znalostná ekonomika - možnosti pre vzdelávanie, výskum a vývoj

ROZHOVOR: prof. Ing. Anna Križanová, CSc., dekanka fakulty PEDAS

ROZHOVOR: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., zástupca riaditeľa Astronomického ústavu SAV - projektový manažér

PROFIL: Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva Euro Dotácie, a. s.

NAŠE SLUŽBY: Poradenstvo vo verejnom obstarávaní a nákupných procesoch

pdf Newsletter - EuroDotácie  číslo 03, september 2014 (pdf) 


Newsletter - EuroDotácie číslo 02, jún 2014
17.07.2014 -

TOP TÉMA: Regionálny rozvoj - možnosti pre obce, mestá, VÚC

Nové programové obdobie 2014-2020

ROZHOVOR: PhDr. Ivica Bachledová, MBA, Riaditeľka, odbor Verejný a neziskový sektor, Slovenská sporiteľňa, a.s.

AKTUALITY: Stručné informácie o aktuálnych a pripravovaných výzvach

NAŠE SLUŽBY: Služby pre miestnu a regionálnu samosprávu

pdf Newsletter - EuroDotácie  číslo 02, jún 2014 (pdf)

 


Newsletter - EuroDotácie číslo 01, marec 2014
08.04.2014 -

TOP TÉMA: Nové programové obdobie 2014 - 2020

ROZHOVOR: Peter Sládek, generálny riaditeľ Euro Dotácie, a.s.

AKTUALITY: Stručné informácie o aktuálnych a pripravovaných výzvach

NAŠE SLUŽBY: Prehľad poskytovaných služieb

pdf Newsletter - EuroDotácie  číslo 01, marec 2014 (pdf) 


Environmentálny fond - podpora pre rok 2014
18.09.2013 - Ste obec, mesto, fyzická alebo právnická osoba, záujmové združenie, ktoré chce ochraňovať životné prostredie? Práve prostredncítvom aktuálnej výzvy môžete financovať vaše zámery na ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd, rozvoj odpadového hospodárstva, ochranu prírody, environmentálnu výchovu, vzdelávanie, výskum a vývoj na zlepšenie stavu životného prostredia.

Podpora ďalšieho vzdelávania (OPV-2013/2.1/04-SORO)
18.09.2013 - Podnikáte a máte záujem rozširovať vedomosti a zručnosti vašich zamestnancov pre zvýšenie ich kvalifikácie? Práve pre Vás je určená aktuálna výzva na získanie dotácie v systéme de minimis na podporu rozvoja moderného vzdelávania. Využite poslednú šancu získať dotáciu na rozvoj ľudských zdrojov.

Centrá excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce (OPVaV-2012/4.1/04-SORO)
18.09.2013 - Uvažujete o zriadení výskumného centra nadnárodného výzvnamu s výskumným zameraním na budúce a vznikajúce technológie, ktoré patria medzi prioritné oblasti základného výskumu? Práve pre Vás je určená aktuálna výzva na získanie dotácie v systéme schvémy štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja. Využite poslednú šancu získať dotáciu na podporu výskumných centier.

Počet nájdených článkov 31, zobrazené články od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] [4] > >>

Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium