najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Spoločné časti » Novinky

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Novinky


Buďte pravidelne informovaný z oblasti štrukturálnych fondov európskej únie so skúseným partnerom – Euro Dotácie, a.s.

23.12.2010 - Vážený partner,
spoločnosť Euro Dotácie, a.s. Vám ponúka jedinečnú službu v oblasti informovanosti a orientovania sa v problematike štrukturálnych fondov EU na Slovensku v aktuálnom čase.

Uvedená služba je realizovaná prostredníctvom zasielania newslettrov na Vašu emailovú adresu, po Vašom zaregistrovaní sa na stránke www.edotacie.sk, v časti newsletter.

Platený servis portálu eDotace.sk obsahuje:

Zasielanie informácií (newsletter)
Prístup k plateným sekciám:

 

Uvedená služba je prístupná po Vašom zaregistrovaní sa na stránke www.edotacie.sk, v časti Platený servis.  

Následne po uhradení paušálneho poplatku, budete mať prístup ku všetkým informáciám o výzvach a stanete sa pravidelným prijímateľom aktuálnych informácii z nasledujúcich oblastí: 

  • aktuálne vyhlásené výzvy v jednotlivých operačných programoch 
  • informácie o workshopoch a seminároch
  • zoznamy vyhodnotených žiadosti o nenávratný finančný príspevok v jednotlivých výzvach
  • aktuálne spravodajstvo s oblasti štrukturálnych fondov a jednotlivých operačných programov
  • aktuálne novinky v poskytovaní služieb spoločnosti Euro Dotacie, a.s.
  • aktuálne informácie o možnosti získania nenávratného finančného príspevku ako pre verejný, tak i pre súkromný sektor
  • novinky v oblasti prípravy žiadosti o NFP a taktiež implementácie schválených projektov

Uvedená služba Vám ušetrí čas, ktorý by ste museli venovať prácnemu vyhľadávaniu  pre Vás potrebných informácii.

Zaregistrujte a objednajte si servis ešte dnes: 

Paušálny poplatok za službu je 30 Eur / rok prípadne 20 Eur / 6 mesiacov od 1.1.2011.

Uvedené ceny sú platné od 1.1.2011 a sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH.

Ponuka ďalších služieb

Vzhľadom na skúsenosti spoločnosti Euro Dotácie, a.s. s prípravou a realizáciou projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ by sme Vám radi ponúkli taktiež  možnosť spolupráce pri:

  • príprave nových projektov,
  • implementácii schválených projektov,
  • realizácii verejného obstarávania vzmysle schválených projektov

Do procesu implementácie schválených projektov a spracovania nových projektov v súvislosti s pripravovanými výzvami Vám spoločnosť Euro Dotácie, a.s. želá veľa úspechov a tvorivých nápadov.

V prípade záujmu o bližšie informácie vo veci nami poskytovaných služieb nás môžete kontaktovať na nižšie uvedených číslach, prípadne formou emailu.

Kontakt:
Ing. Slavomír Švaňa, +421 41 566 52 68, svana@eurodotacie.sk, www.eurodotacie.sk, Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

 

Autor: Euro Dotácie, a.s.

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2.1%)

Spravodajstvo

15.11.2017
ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 14. novembra 2017 zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). FAQ k danej výzve ...

15.11.2017
Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. ...

15.11.2017
Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium