najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Semináre

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Workshopy a semináre

Informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 10) a triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 11)
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia
Cieľová skupina: Informačný seminár je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11.
Termín: 28.06.2017
Čas: 09:00
Seminár už prebehol.
Miesto: Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Platený: nie
Informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 10) a triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 11)
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia
Cieľová skupina: Informačný seminár je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11.
Termín: 29.06.2017
Čas: 09:00
Miesto: Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 20 A, 911 01 Trenčín
Platený: nie
Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť
Organizátor:Spoločný technický sekretariát programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Cieľová skupina:
Termín: 18.07.2017
Miesto: v Bratislave
Platený: nie
Info Week k Spoločenskej výzve 2 programu Horizont 2020 (SC2)
Organizátor:Výskumná výkonná agentúra (REA), Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) a Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) Európskej komisie
Cieľová skupina: Informačný deň o novom pracovnom programe pre oblasť SC2 "Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo" na roky 2018-2020, burza, podujatia na vysokej politickej úrovni a "Biohospodárska dedina" budú na programe týždňa venovaného vysoko aktuálnym informáciam.
Termín: 14.11.2017 - 17.11.2017
Miesto: Brusel
Platený: nie

Počet nájdených školení a seminárov 4, zobrazené školenia a semináre od 1 do 4
<< < 1 > >>

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.9%)
Primeraný
 (1.8%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium