Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie o vyhlásení výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 9. októbra 2018 vyhlasilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

 
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom