• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 4/FMP/6c/I, N -Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

4/FMP/6c/I, N -Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 02. 09. 2019 do 04. 11. 2019

Predmet podpory

Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Typy malých projektů přípustné ve výzvě:
 • Investiční malé projekty
 • Neinvestiční malé projekty

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem
 • veřejné vysoké školy
 • sdružení právnických osob z veřejné správy
 • vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem
 • obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí
 • nevládní organizace/ neziskové organizace

Územné obmedzenie

 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
 • Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.
 • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.
 • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Dĺžka realizácie projektu

12 měsíců

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
štátny podnik 0 100 3 000 30 000
NNO, cirkev 0 95 3 000 30 000
samospráva 0 95 3 000 30 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 3 000 30 000
univerzity a vysoké školy 0 95 3 000 30 000
združenie právnických osôb 0 95 3 000 30 000

Přeshraniční dopad - přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce - v této souvislosti je důležité, aby každý realizovaný malý projekt měl jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, tj. aby výsledky a výstupy se jednoznačně projevovaly na obou stranách hranice. Malý projekt, který neobsahuje jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, nenaplňuje cíl programu a není možné ho považovat za způsobilý pro financování z programu. Při přeshraničním dopadu se posuzuje:

 • společenský dopad,
 • dopad na cílové skupiny,
 • finanční dopad,
 • územní dopad.

Oprávnené výdavky

 • 1. Osobní náklady
 • 2. Cestovní náklady a náklady na ubytování
 • 3. Náklady na expertízu a jiné externí náklady
 • 4. Náklady na vybavení
 • 5. Investice
 • 6. Kancelářské, administrativní a jiné náklady

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Investiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly:

 • 4 - Náklady na vybavení1
 • 5 – Investice
dosahují nejméně 40,01 % z celkových nákladů malého projektu, ale nejsou vyšší než 80,00 % z celkových nákladů malého projektu.

Neinvestiční malé projekty jsou ty, u kterých investiční náklady, tj. náklady z rozpočtové kapitoly:
 • 4 - Náklady na vybavení1
 • 5 – Investice
dosahují maximálně 40,00 % z celkových nákladů malého projektu.

Doplňujúce a špecifické informácie

Malý projekt může být způsobilý pouze za předpokladu, že splní všechna tři následující kritéria spolupráce:

 • společná příprava,
 • společná realizace,
 • společný personál.

Ostatné informácie

Přeshraniční dopad - přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce - v této souvislosti je důležité, aby každý realizovaný malý projekt měl jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, tj. aby výsledky a výstupy se jednoznačně projevovaly na obou stranách hranice. Malý projekt, který neobsahuje jasný a prokazatelný přeshraniční dopad, nenaplňuje cíl programu a není možné ho považovat za způsobilý pro financování z programu. Při přeshraničním dopadu se posuzuje:

 • společenský dopad,
 • dopad na cílové skupiny,
 • finanční dopad,
 • územní dopad.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom