Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-07 - Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 03. 2018 do 11. 03. 2019

Predmet podpory

Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva

Operačné programy

  • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Slovenska inovačná a energetická agentúra - priame vyzvanie

Podporované (oprávnené) aktivity

  • zvyšovanie povedomia a zintenzívnenia znalostí pri ochrane práv duševného vlastníctva vytvorením mechanizmov zvyšovania celkového povedomia spoločnosti (napr. informačné dni, semináre, poradenstvo, kampane, tréningy, školenia, súťaže)
  • zvyšovanie a realizácia ochrany práv duševného vlastníctva na strane podnikateľov - komercializácia výsledkov priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovačných aktivít

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

  • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 18 199 700

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom