Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy V priebehu roka 2018

Predmet podpory

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20MW

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • združenia fyzických alebo právnických osôb
 • subjekty ústrednej správy
 • subjekty územnej samosprávy

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zameraná na technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla založené na dopyte po využiteľnom teple, pričom nebude podporovaná výstavba zariadení na báze uhlia.
V prípade projektov, ktorých súčasťou sú zariadenia spaľujúce biomasu alebo bioplyn, budú podporené len technológie kombinovanej výroby bez spaľovacích zariadení.

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom