najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Nájdite si dotáciu » Aktuálne výzvy

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Aktuálne výzvy


V časti aktuálne výzvy zhromažďujeme všetky oficiálne vyhlásené výzvy, v rámci ktorých možno v súčasnej dobe predkladať projektové žiadosti. Výzvy končiace do 21 dní sú označené výkričníkom.

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015

Ukončenie prijímania žiadostí: 00.00.0000  
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). Kód výzvy KaHR–21DM–1402

Ukončenie prijímania žiadostí: 13.01.2015 - 16:00 h  
Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek
Číslo výzvy: 18/FMP

Ukončenie prijímania žiadostí: 20.01.2015 - 14:00 h  
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
kód výzvy: ROP-3.1-2014/01

Ukončenie prijímania žiadostí: 18.02.2015  
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4

Ukončenie prijímania žiadostí: 23.03.2015  
Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Kód výzvy: OPŽP-PO4-14-1

Ukončenie prijímania žiadostí: 23.03.2015  
Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Ukončenie prijímania žiadostí: 17.06.2015  
Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (Bratislavský kraj)
Kód výzvy: OPVaV-2015/3.1/01-SORO

Ukončenie prijímania žiadostí: 17.06.2015  

Počet nájdených výziev 25, zobrazené výzvy od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] > >>

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (45.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (51.1%)
Primeraný
 (1.6%)
Neviem posúdiť
 (1.8%)

Spravodajstvo

04.08.2015
Dotácie na územné plány miest sú v roku 2015 rekordné

Ešte nikdy nedalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja mestám a obciam také vysoké dotácie na obstaranie územných plánov ako v roku 2015. Takmer sto miest a obcí si za viac ako 700 000 eur v tomto roku vypracuje základný plán rozvoja svojho územia na ďalšie roky....

04.08.2015
Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 14 a verejný sektor verzia 14

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 22. júla 2015 sú aktuálne platné:- Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 14.- Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejný sektor verzia 14....

03.08.2015
Zverejňujeme novú výzvu programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

Výzvy nájdete na našej stránke v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre alebo likonite na tento odkaz. ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium