najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Nájdite si dotáciu » Aktuálne výzvy

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Aktuálne výzvy


V časti aktuálne výzvy zhromažďujeme všetky oficiálne vyhlásené výzvy, v rámci ktorých možno v súčasnej dobe predkladať projektové žiadosti. Výzvy končiace do 21 dní sú označené výkričníkom.

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Číslo výzvy: 2013/PRV/31

Ukončenie prijímania tento mesiac Ukončenie prijímania žiadostí: 30.04.2014  
Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity
kód výzvy: ROP-4.1b-2013/01

Ukončenie prijímania žiadostí: 05.05.2014  
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
kód výzvy: OPŽP-PO3-14

Ukončenie prijímania žiadostí: 12.05.2014  
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1

Ukončenie prijímania žiadostí: 02.06.2014  
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
Kód výzvy: OPV- 2014/2.2/01

Ukončenie prijímania žiadostí: 02.06.2014  
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace so spracovaním mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, hydiny a vajec, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v daných oblastiach predstavujú minimálne 85 % oprávnených výdavkov projektu.

Ukončenie prijímania žiadostí: 01.08.2014  
Modernizácia fariem
Číslo výzvy: 2014/PRV/35

Ukončenie prijímania žiadostí: 22.08.2014  

Počet nájdených výziev 7, zobrazené výzvy od 1 do 7
<< < 1 > >>

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (45.2%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (51.5%)
Primeraný
 (1.6%)
Neviem posúdiť
 (1.8%)

Spravodajstvo

17.04.2014
Vláda SR schválila nový operačný program na podporu životného prostredia

Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až...

17.04.2014
Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu, verzia 2.0

Vážení prijímatelia, od dnešného dňa nadobúda platnosť Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k žiadosti o platbu. ...

17.04.2014
Aktualizácia v časti “Projekty TP”

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "Projekty technickej pomoci"....


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css   
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium