najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Nájdite si dotáciu » Aktuálne výzvy

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Aktuálne výzvy


V časti aktuálne výzvy zhromažďujeme všetky oficiálne vyhlásené výzvy, v rámci ktorých možno v súčasnej dobe predkladať projektové žiadosti. Výzvy končiace do 21 dní sú označené výkričníkom.

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace so spracovaním mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, hydiny a vajec, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v daných oblastiach predstavujú minimálne 85 % oprávnených výdavkov projektu.

Ukončenie prijímania žiadostí: 28.08.2014  
Ochrana pred povodňami
Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1

Ukončenie prijímania žiadostí: 02.09.2014  
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-3

Ukončenie prijímania žiadostí: 17.09.2014  
Modernizácia fariem
Číslo výzvy: 2014/PRV/35

Ukončenie prijímania žiadostí: 19.09.2014  
Inovácie a technologické transfery
Kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13

Ukončenie prijímania žiadostí: 25.09.2014 - 15:00 h  
Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len „pomoc“) formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu zameranej na úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Ukončenie prijímania žiadostí: 13.01.2015  

Počet nájdených výziev 9, zobrazené výzvy od 1 do 9
<< < 1 > >>

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (44.9%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (51.8%)
Primeraný
 (1.6%)
Neviem posúdiť
 (1.8%)

Spravodajstvo

30.07.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla ROP v časti Informácie platobnej jednotky
30.07.2014
Usmernenie pre SK partnerov pri predkladaní dokumentácie k VO (OP SR-CR)

Usmerňujeme prijímateľov pri predkladaní dokumentácie k VO, že od 1.7.2013 sú povinní predkladať dokumentáciu k podlimitným zákazkám podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, až pri predkladaní dokumentácie zoznamu deklarovaných výdavkov, ktorého sa predm...

30.07.2014
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP – výzva s kódom OPŽP-PO3-13-4

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP" - výzva s kódom OPŽP-PO3-13-4....


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css   
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium