• EDOTÁCIE
  • Články
  • Aktualizácia prílohy č. 8.2 Príručky pre prijímateľa k verejnému obstarávaniu pre žiadateľov na slovenskej strane

Splníme Vám viac než len 3 priania

Aktualizácia prílohy č. 8.2 Príručky pre prijímateľa k verejnému obstarávaniu pre žiadateľov na slovenskej strane

Aktualizácia prílohy č. 8.2 Príručky pre prijímateľa k verejnému obstarávaniu pre žiadateľov na slovenskej strane

 

Upozorňujeme, že bola aktualizovaná príloha 8.2 Príručky pre prijímateľa k programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 o verejnom obstarávaní pre žiadateľov na slovenskej strane, ktorá je dostupná na webovej stránke programu (https://sk.plsk.eu/). Dokumenty s vyznačenými zmenami sú dostupné na odkaze https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/. Nový dokument je platný od 17.6.2022. 

Zdroj: STS PL-SK

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom