• EDOTÁCIE
  • Dotáciu už získali

Referencia

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa, dotácia 1,408 mil. EUR, OP Životné prostredie (1.2)     

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v NsP Žilina dotácia 13,277 mil. EUR; OP Zdravotníctvo (1.2) 

mesto Šaštín-Stráže

mesto Šaštín-Stráže

Šaštín-Stráže splašková kanalizácia dotácia 10,144 mil. EUR; OP Životné prostredie (1.2)   

Žilinská teplárenská, a.s.

Žilinská teplárenská, a.s.

Zmena výrobného procesu - denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v ŽT, a.s. Žilina dotácia 17,520 mil. EUR; OP Životné prostredie (3.1) 

Budete tu aj Vy?
Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry dotácia 15,123 mil. EUR; OP Informatizácia spoločnosti (1.1)

obec Stará Bystrica

obec Stará Bystrica

Revitalizácia beskydských lesov s cieľom zlepšenia ich spoločenských, ekologických a protipovodňových funkcií na území poľsko-slovenského dotácia 5,635 mil. EUR; OP CS SR-PL

mesto Spišská Nová Ves

mesto Spišská Nová Ves

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves dotácia 6,211 mil. EUR; OP Životé prostredie (4.2)  

mesto Trstená

mesto Trstená

Ochrana vôd riek Oravy v oblasti Natura 2000 prostredníctvom budovania kanalizácii v Trstenej dotácia 5,012 mil. EUR; OP Cezhraničnej spolupráce SR-PL  

Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta PEDAS)

Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta PEDAS)

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry dotácia 6,486 mil. EUR; OP VaV (2.2)  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

UK v Bratislave (Jesseniova lekárska fakulta v Martine)

UK v Bratislave (Jesseniova lekárska fakulta v Martine)

Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT dotácia 4,372 mil. EUR; OP VaV (5.1)

Žilinská univerzita v Žiline (Rektorát)

Žilinská univerzita v Žiline (Rektorát)

Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity dotácia 9,941 mil. EUR; OP Výskum a vývoj (5.1)

obec Nemšová

obec Nemšová

Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová dotácia 4,568 mil. EUR; OP Životné prostredie (4.2)

Archeologický ústav SAV

Archeologický ústav SAV

Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska dotácia 3,926 mil. EUR; OP Výskum a vývoj (2.1)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia dotácia 3,268 mil. EUR; OP Výskum a vývoj (4.1)  

Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnická fakulta)

Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnická fakulta)

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty  dotácia 3,952 mil. EUR; OP Výskum a vývoj (2.1)        

Astronomický ústav SAV

Astronomický ústav SAV

Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia dotácia 6,952 mil. EUR; OP Výskum a vývoj (1.1 a 2.1)      

Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta PEDAS)

Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta PEDAS)

Centrum excelelncie pre leteckú dopravu dotácia 3,927 mil. EUR; OP Výskum a Vývoj (2.1)  

obec Terchová

obec Terchová

Terchová - Struháreň, prívod vody zo zdroja Balátovia  dotácia 3,099 mil. EUR; OP Životné prostredie (1.1)  

mesto Myjava

mesto Myjava

Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Myjava dotácia 2,829 mil. EUR; OP Životné prostredie (4.1 a 4.2)  

mesto Senica

mesto Senica

Kompostáreň bioodpadov Senica dotácia 3,757 mil. EUR; OP Životné prostredie (4.1 a 4.2)  

Mikroregión Bystrická dolina

Mikroregión Bystrická dolina

Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí dotácia 3,771 mil. EUR; OP Cezhraničnej spolupráce SR-PL  

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom