• EDOTÁCIE
  • Články
  • Často kladené otázky k výzve č.79

Splníme Vám viac než len 3 priania

Často kladené otázky k výzve č.79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila znenie často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktoré sú zverejnené v časti FAQ Energetika.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom