• EDOTÁCIE
  • Články
  • Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány pokračuje tretím hodnotiacim kolom

Splníme Vám viac než len 3 priania

Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány pokračuje tretím hodnotiacim kolom

Naším cieľom je podporiť viac projektov a maximálne využiť eurofondové zdroje

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo tretie hodnotiace kolo dopytovo-orientovanej výzvy „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ . Žiadatelia môžu o financie požiadať do 17. januára 2022.

Výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v celkovej alokácii 10 miliónov eur.  Aktuálne je vyhlásené 3. hodnotiace kolo výzvy, ktoré môže byť aj posledným, tzn. môže dôjsť k uzatvoreniu výzvy.

O podporu môžu požiadať tie štátne inštitúcie, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tie štátne inštitúcie, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru. Cieľom je umožniť prístup k cezhraničným eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov a podnikateľov.

V rámci výzvy môžu byť podporené dva typy aktivít:

  1. prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb,
  2. prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok možno zaslať  do 17. januára 2022 alebo do uzatvorenia 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom