• EDOTÁCIE
  • Články
  • II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

Splníme Vám viac než len 3 priania

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020
Termín predkladania žiadostí je do 16. 12. 2019 (vrátane).
Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

 
Zdroj: Environmentálny fond

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom