• EDOTÁCIE
  • Články
  • Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy č. 39

Splníme Vám viac než len 3 priania

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy č. 39

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

 

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 6 hodnotiaceho kola (do 30.09.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 29.5.2020.

 

Zdroj: SIEA

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom