Splníme Vám viac než len 3 priania

Konzultácia s návrhom zmeny a doplnenia usmernení o zásade rovnosti a dostupnosti v rámci fondov EÚ

Radi by sme Vás informovali, že do 14. februára 2018 prebieha návrh zmeny a doplnenia usmernení k zásade rovnakých príležitostí a nediskriminácie vrátane prístupu pre ľudí so zdravotným postihnutím a zásady rovnakých príležitostí pre ženy a mužov z fondov EÚ na roky 2014 - 2020. Konzultácie vykonáva Ministerstvo investícií a rozvoja. Viac informácií nájdete na portáli európskych fondov.


Zdroj: STS PL-SK

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom