• EDOTÁCIE
  • Články
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa výzvu, vďaka ktorej sa zlepší kvalita poskytovania sociálnej starostlivosti

Splníme Vám viac než len 3 priania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa výzvu, vďaka ktorej sa zlepší kvalita poskytovania sociálnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore z plánu obnovy sa rozšíria kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Určená je pre žiadateľov, ktorí sa zapojili do 1. kola výzvy a predložili svoje projektové zámery. Doposiaľ doručili spolu 307 projektových zámerov. Na tento účel je vyčlenených takmer 176 miliónov eur.

Nové kapacity môžu vznikať v úplne nových objektoch zariadení, ktoré reflektujú na potreby energetickej náročnosti a inovácií. Zároveň bude možná rekonštrukcia, rozširovanie či modernizácia existujúcich objektov. Cieľom účelnej renovácie budov je prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach priemerne vo výške 30%.

Vďaka výzve z plánu obnovy vznikne vo všetkých krajoch Slovenska spolu 2 357 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb. Konkrétne budú vznikať zariadenia pre ambulantné sociálne služby v počte 1024 nových miest, nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest, ktoré poskytnú spolu 613 nových miest pre klientov. Tretím typom zariadení sú sociálno – zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Tie rozšíria kapacity v zariadeniach o celkovo 720 nových miest. Žiadateľom z 1. kola, ktorí sa zapoja do ostrej výzvy, budú po splnení stanovených podmienok poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu výstavby alebo modernizáciu konkrétneho typu zariadenia. 

Zdroj: Úrad vlády SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom