Splníme Vám viac než len 3 priania

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Bezmála 171-tisíc eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento unikátny projekt vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Spravuje ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a spája súkromný, štátny a neziskový sektor. Peniaze venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.


„Pred spustením pilotného projektu v roku 2017 sme si dali za cieľ podporiť zelené vzdelávanie a vytvoriť efektívny nástroj, ktorým umožníme kvalitné projekty pretaviť do reality. V súčasnosti sme na konci druhého kola a záujem o podporu vzdelávania je stále veľký. Je to znak, že ideme správnou cestou,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

V rámci druhého kola Zeleného vzdelávacie fondu podporu získalo celkovo 28 projektov, z ktorých má 14 regionálny a 14 celoslovenský charakter. Podporené budú napríklad projekty zamerané na tvorbu vonkajších ekoučební v rôznych lokalitách Slovenska, minimalizáciu odpadov vo firmách a v kanceláriách, kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení, ale aj projekty so zameraním na obehovú ekonomiku či používanie prírodných materiálov v stavebníctve.

„Týmto chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Nielen žiadateľom o finančné prostriedky, ale aj partnerom Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorí sa stotožnili s myšlienkou podpory neziskových organizácií zameraných na osvetu v oblasti životného prostredia,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Financie poputujú do podpory neformálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, ktoré nielen zvyšujú vedomosti o aktuálnych výzvach životného prostredia a udržateľného rozvoja ale taktiež rozvíjajú zručnosti a spôsobilosti, ktoré prispejú k riešeniu aktuálnych výziev. „Sústredili sme sa na podporu menších, ale o to dôležitejších projektov občianskeho a neziskového sektora. Takíto žiadatelia sa nevedia efektívne zapojiť do veľkých výziev zo štrukturálnych fondov EÚ či z Environmentálneho fondu určeného pre samosprávy. Našou ambíciou bolo pokryť národné, regionálne a lokálne potreby Slovenska,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Richard Müller pripomenul, že v rámci druhého kola sa podpora sústredila do 5 tém - Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo, Zdravé a udržateľné budovy, Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita a Voda pre udržateľný rozvoj. Najviac projektov bolo prihlásených do témy Zelených inteligentných sídel a prechodu na obehové hospodárstvo.

Projekty podporené zo Zeleného vzdelávacieho fondu v rámci druhého ročníka

Názov organizácie 

Názov projektu 

Sídlo žiadateľa 

Typ organizácie 

Academia Istropolitana Nova 

Poklad na Šúrskom jazere - voda pre deti

Svätý Jur

Občianske združenie

ArTUR 

Zdravé a udržateľné bývanie

Hrubý Šúr

Občianske združenie

Cyklokoalícia 

Medzinárodná konferencia Cyklomestá 2019 

Bratislava - Ružinov

Občianske združenie

EKOrast 

HRA

Bratislava - Dúbravka

Občianske združenie

ENERGIA PRE SLOVENSKO 

EKOPodnikanie 

Košice – Sídlisko Ťahanovce

Občianske združenie

Green Foundation 

Roots & Shoots Slovakia 2018/2019

Bratislava – Staré Mesto

Nadácia

huba o.z. 

Zdravé domy na Východ 

Košice – Staré Mesto

Občianske združenie

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. 

Kancel bez koša

Bratislava - Petržalka

Občianske združenie

Inštitút pre pasívne domy 

Budovy A0 - konferencia trochu inak... 

Bratislava - Petržalka

Občianske združenie

Komunitná nadácia Liptov 

Náučný ekochodník v Belianskom Lesoparku

Liptovský Hrádok

Nadácia

Miestna akčná skupina Galanta 

Národná konferencia Cyklistická doprava 

Galanta

Občianske združenie

Občianske združenie EUROARCH 

Zelené budovy 2019

Bratislava - Ružinov

Občianske združenie

Občianske združenie kRAJ 

Motýlia archa

Závada

Občianske združenie

Otvorená škôlka 

Dostavať Mravenisko

Banská Bystrica

Občianske združenie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. 

Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu

Kopčany

Občianske združenie

punkt

Festival bez odpadu - druhý ročník

Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie

Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave, Grosslingova 18 

Chyť vodu

Bratislava – Staré Mesto

Občianske združenie

Slovenská rada pre zelené budovy 

Ambasádori udržateľnosti

Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 

Voda je život

Prievidza

Občianske združenie

SOSNA 

Klimatické záhrady pomáhajú klíme

Družstevná pri Hornáde

Občianske združenie

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 

Zelené mestá - prostredie pre život 

Nitra

Občianske združenie

Strom života 

Jesenný environmentálny trojboj

Bratislava – Staré Mesto

Občianske združenie

VPV-ARWA, n.o. 

záHRAda 2

Dolný Kubín

Nezisková organizácia

Výchova k slobode 

Tajomstvo vodného sveta

Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Mostová 

Poznaj a chráň!

Mostová

Občianske združenie

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád 

Voda - zdroj nášho života

Fiľakovo

Záujmové združenie právnických osôb

Združenie rodičov a priateľov pri II.ZŠ v Kremnici 

Objavme staronový svet vecí

Kremnica

Občianske združenie

ZMRS Základná škola s vyučovavím jazykom maďarským a materská škola Salka 

Škola v živej prírode

Skalka

Občianske združenie

Partnermi druhého kola Zeleného vzdelávacieho fondu sú spoločnosti Slovnaft, CRH (Slovensko), Slovalco, VELUX SLOVENSKO, U. S. Steel Košice, Nadácia EPH a Taipeiská reprezentačná kancelária.

 

Zdroj: MŽP SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom