• EDOTÁCIE
  • Články
  • Na spoločné nadnárodné projekty medzi krajinami v dunajskom regióne pôjde z Interreg Programu dunajského regiónu takmer 39 miliónov eur

Splníme Vám viac než len 3 priania

Na spoločné nadnárodné projekty medzi krajinami v dunajskom regióne pôjde z Interreg Programu dunajského regiónu takmer 39 miliónov eur

Európska únia prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporuje spoluprácu medzi krajinami v dunajskom regióne. V novom programovom období vyhlasuje MIRRI SR druhú výzvu z Interreg Programu dunajského regiónu v objeme takmer 39 miliónov eur. Eurofondová obálka z tohto programu pôjde na zelené investície, posilnenie trhu práce či podporu kultúry a cestovného ruchu.

„Toto je podaná pomocná ruka pre koordinovaný rozvoj prihraničia, ktoré vnímame ako vstupnú bránu na Slovensko. A zároveň, je táto výzva šancou na realizáciu takých projektov, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskové či medzinárodné organizácie z celého dunajského regiónu. Záujemcovia môžu získať podporu napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej zmeny, ochranu prírody, projekty podporujúce trh práce a zamestnanosť, ale aj na podporu kultúry a cestovného ruchu. Výzva je teda smerovaná do priorít zelenšieho a nízko uhlíkového dunajského regiónu, sociálnejšieho dunajského regiónu, ale tiež do lepšieho riadenia spolupráce v dunajskom regióne.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môžu predkladať do 29. marca 2024, 14:00. Podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín Interreg Programu dunajského regiónu. Viac informácií o výzve nájdete TU.

MIRRI SR pripravilo k výzve národný informačný deň. Uskutoční sa online formou 8. novembra a záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na webstránke programu.

Program, ktorý slúži na podporu územia štrnástich členských aj nečlenských štátov Európskej únie pre približne 115 miliónov obyvateľov, pomáha regiónom spoločne čeliť výzvam ako sú hospodárska transformácia či zmena klímy. S našimi partnermi z Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Moldavska a Ukrajiny sa snažíme vytvárať inovatívny, spoločensky zodpovedný, zelený, lepšie prepojený, sociálnejší a lepšie spolupracujúci dunajský región. Tomu pomáhajú financie z celkového približne 266-miliónového rozpočtu tohto programu.

V minulom programovom období získal podporu z Interreg Programu dunajského regiónu napríklad projekt CINEMA, ktorý pomohol 8 mestám dunajského regiónu využiť na podporu kreatívneho priemyslu prázdne a opustené priestory. Za Slovensko na ňom spolupracoval Creative Industry Košice a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Ďalším úspešným projektom bol tiež projekt Danube Cycle Plans zameraný na zlepšenie podmienok pre cyklistiku vďaka rozvoju národných cyklostratégií. V rámci projektu sa vytvorila cyklosieť „DanuVelo“, zlepšila sa cyklistická infraštruktúra a zároveň sa zvýšilo povedomie o cyklistike ako o dôležitom spôsobe cestovania. Do projektu bolo zapojené Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Oba projekty sú finalistami celoeurópskej súťaže projektov Regiostars 2023, ktoré môžu získať prestížne ocenenie „Public Choice Award“. Regiostars je každoročná súťaž organizovaná Generálnym riaditeľstvom pre regionálne a mestské politiky Európskej komisie od roku 2008. V priebehu rokov sa stala európskou značkou excelentnosti pre projekty financované z eurofondov.

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom