• EDOTÁCIE
  • Články
  • Nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Maďarsko – Slovensko je zverejnená

Splníme Vám viac než len 3 priania

Nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Maďarsko – Slovensko je zverejnená

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko Vám chce dať do povedomia vyhlásenú výzvu.

Výzva sa zameriava na: 2.4.2: Komplexný rozvoj turistických destinácií

Výzva je otvorená od 1.júla 2024 do 20.decembra 2024, 15:00 hod.. Žiadosti v rámci výzvy je potrebné predložiť v anglickom jazyku online prostredníctvom modulu pre podávanie žiadostí „Interreg+ systému“.

Informačný deň pre potenciálnych žiadateľov

V rámci programu Interreg HU-SK organizujeme dňa 11.júla 2024 v Dudinciach informačný deň zameraný na vyhlásenú výzvu. Registrovať sa je možné do 08.júla 2024, 11:59 hod. prostredníctvom nasledujúceho linku.

Viac informácií o vyhlásenej výzve a informačnom dni nájdete tu.

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom