• EDOTÁCIE
  • Články
  • Otvorili sme novú výzvu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Splníme Vám viac než len 3 priania

Otvorili sme novú výzvu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo z plánu obnovy druhú výzvu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. 

Na výzvu je vyčlenených 70 000 000 eur bez DPH . Výzva je otvorená do 30.9.2024 alebo do vyčerpania alokácie. 

Cieľom výzvy je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov je cieľom dosiahnuť aj priemernú úsporu primárnej energie vo výške 30 %.

Viac informácií o výzve nájdete na webstránke ministerstva a prihlásiť sa do výzvy je možné na stránke ISPO

Zdroj: Úrad vlády SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom