• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznam o termíne uzavretia 7. a 8. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam o termíne uzavretia 7. a 8. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení 7. a 8. hodnotiaceho kola (PDF 216kb) výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1. Uzavretie 7. hodnotiaceho kola je naplánované na 30. júla 2021 a 8. hodnotiace kolo na 16. septembra 2021.

Viac informácii tu:

https://www.minv.sk/?aktualne-informacie

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom