Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznam o uzavretí výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6SC613-2016-2 a OPLZ-PO6-SC613-2017-2 zamerané na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa z dôvodu potreby zmeny podmienok poskytnutia príspevku a ich optimalizácie, ako aj vhodnejšieho nastavenia výziev uzatvárajú dňom 4. apríla 2019.

 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom