• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznámenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23.1.2023 zverejnila  Oznámenie č.1,  cieľom ktorého je zlepšenie informovanosti žiadateľa ohľadne počtu získaných bodov na základe výpočtu Value for Money Prílohe č. 10 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom