• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznámenie k bilaterálnym a multilaterálnym výzvam

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie k bilaterálnym a multilaterálnym výzvam

Oznamujeme riešiteľom projektov v rámci bilaterálnych (SK-FR 2019, SK-BY RD 2019, SK-CN RD 2018, SK-IL RD 2018, SK-PL 2018, SK-PT 2018 a SK-SRB 2018) a multilaterálnych výziev (DS 2019), že v nadväznosti na situáciu v spojitosti s COVID-19, agentúra umožňuje predĺženie doby riešenia projektov nad rámce jednotlivých výziev, a to v závislosti od dohody s jednotlivými partnerskými krajinami. Agentúra v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  momentálne zahájila rokovania na medzinárodnej úrovni a o ich výsledku ako aj o ďalšom postupe bude informovať zodpovedných riešiteľov jednotlivých projektov.

Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom