• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznámenie o posune uzavretia prvého hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie o posune uzavretia prvého hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia I. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na 16. septembra 2019.

 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom