• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznámenie o predĺžení termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie o predĺžení termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO8-2021-1, že termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy je posunutý na 4. augusta 2021.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom