• EDOTÁCIE
  • Články
  • Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnil oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom  "Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020" verzia 5.0. 

 
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom