Splníme Vám viac než len 3 priania

Oznámenie o zverejnení verzie 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

PPA oznamuje, že zverejnila verziu 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti:  Priame podpory / Usmernenia

 
 
Zdroj: PPA

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom