• EDOTÁCIE
  • Články
  • POD 2024 – Vyhlásenie výzvy do 02.09.2024

Splníme Vám viac než len 3 priania

POD 2024 – Vyhlásenie výzvy do 02.09.2024

Vážení žiadatelia o dotáciu,

dovoľte nám informovať Vás, že výzva na podávanie žiadostí v oblasti Program obnovy dediny 2024 je otvorená od 24.6.2024 do 02.09.2024.

V rámci ročníka 2024 budete môcť podávať žiadosť iba v 2 činnostiach, pričom oproti minulému roku nastali viaceré zmeny, preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2024 a jeho povinnú prílohu s názvom Príručka pre žiadateľa, v ktorej nájdete bližšie definované oprávnené aktivity, povinné prílohy ku žiadosti, proces predkladania žiadostí a ich následnú kontrolu, oprávnenosť nákladov a inštrukcie k vyplneniu webaplikácie (formulár žiadosti). Tento dokument, rovnako ako link na vyplnenie formulára žiadosti o dotáciu, informácie k spôsobu podávaniu žiadostí a vzory čestných vyhlásení nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2024 (https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2024/).

 

Oprávnený žiadateľ: iba obec bez štatútu mesta (nie obec so štatútom mesta ani mestská časť)

Uzávierka žiadostí: 02. september 2024 (webaplikácia sa v tento deň vypína o 15:00 hod.)

Oprávnenosť nákladov: 01.01.2024  30.09.2025

Maximálna výška dotácie: 8.000 €

Výška vlastného vkladu: 1% z oprávnených nákladov žiadateľa (t. j. 80,81 €)

Zároveň pre Vás v druhej polovici júla pripravujeme webinár, v ktorom si prejdeme podanie žiadosti a zmeny oproti roku 2023. Predbežný predpokladaný termín webinára je stanovený na 17.07.2024 a v prípade, že nastanú neočakávané udalosti, ktoré by mali vplyv na posun termínu webinára budeme Vás o tejto skutočnosti informovať na www.obnovadediny.sk.

Prihlasovanie na webinár prebieha do 16.7.2024 prostredníctvom formulára: https://forms.gle/cs6sfB6epud7ZZXB9

Zdroj: SAŽP

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom