• EDOTÁCIE
  • Články
  • Podnikateľom vyplatilo MH SR na dotáciách na nájomné vyše 147 mil. eur

Splníme Vám viac než len 3 priania

Podnikateľom vyplatilo MH SR na dotáciách na nájomné vyše 147 mil. eur

Celková suma dotácií na nájomné, ktorú vyplatil rezort hospodárstva podnikateľom, ako kompenzáciu za zatvorené prevádzky počas tretej vlny pandémie je takmer 14 264 000 eur. Spolu bolo v tretej vlne vyplatených 12 249 žiadostí, ktoré bolo možné predložiť do konca apríla.

 

Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn, aj tentoraz boli oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadali prostredníctvom prenajímateľov. Dotáciu bolo možné poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodli na nižšej zľave, nájomca má možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Rezort hospodárstva vyplatil podnikateľom v rámci všetkých troch vĺn 96 220 žiadostí v celkovej výške 147 803 937 eur. 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom