Splníme Vám viac než len 3 priania

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 41. výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).

 

Termín a miesto konania:

10.07.2018 o 10.00 v Žiline 

Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

 

Program:

 

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10 Činnosť informačno – poradenského centra pre EŠIF ŽSK

10:10 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: zuzana.murinova@siea.gov.sk v termíne do 04.07.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti mailom.

 

Pozvánka na seminár 

 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom