• EDOTÁCIE
  • Články
  • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 – aktualizácia

Splníme Vám viac než len 3 priania

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 – aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2020“ a „I. rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“. Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2020 sú zverejnené v sekcii Prehľady. Kompletné zoznamy je možné nájsť tu.

Zdroj: Enviromenálny fond

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom