• EDOTÁCIE
  • Články
  • Prvá pomoc sa otvára aj pre SZČO so súbežným zamestnaním

Splníme Vám viac než len 3 priania

Prvá pomoc sa otvára aj pre SZČO so súbežným zamestnaním

O peniaze z Prvej pomoci budú môcť žiadať aj SZČO, ktorí majú popri živnosti zamestnanecký pomer. Dnes o tom rozhodla vláda. V kultúre a kreatívnom priemysle podľa štatistík pracuje až 14-tisíc ľudí so súbehom živnosti a zamestnania, ktorí vďaka tomuto opatreniu získajú nárok na pomoc.

„V rámci Prvej pomoci sme mali veľký problém pomôcť ľuďom pracujúcim v kultúre, ktorí boli v súbehu zárobkovej činnosti a zamestnania. To znamená, že popri vlastnej činnosti mali aj iný, v mnohých prípadoch len malý pracovný pomer s nízkou mzdou, kvôli čomu sa nemohli uchádzať o príspevok z Prvej pomoci. Som preto nesmierne rada, že tento problém sme vyriešili,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

  • Maximálna výška príspevku z Prvej pomoci sa zároveň zvyšuje z 540 na 810 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.
  • V prípade súbehu platí, že z príspevku sa odpočíta čistá mzda z pracovného pomeru.
  • Príklad: Ak ste SZČO so súbehom zamestnania, tržby z podnikania vám klesli o 80 % a viac a váš čistý príjem z pracovného pomeru je 200 eur, zo základu 810 eur sa odpočíta suma 200 eur. Máte nárok na príspevok vo výške 610 eur.

O finančný príspevok za výpadky tržieb za október budú môcť SZČO so súbehom požiadať na začiatku novembra. Všetky potrebné informácie nájdete na webe ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk, ako aj na webe Prvej pomoci www.pomahameludom.sk.

Zdroj: Ministerstvo kultúry

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom