• EDOTÁCIE
  • Články
  • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2020

Splníme Vám viac než len 3 priania

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2020

V roku 2020 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:

 

Oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z.

Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách 

Obnova výchovy a vzdelávania

43 500

Podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

62 700

Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení

200 000

Zdravie na tanieri

100 000

Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách

150 000

Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

987 062

 

V rokoch 2021 a 2022 sa predpokladajú výdavky v rovnakej výške.

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom