• EDOTÁCIE
  • Články
  • Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM - 16/2014

Splníme Vám viac než len 3 priania

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM - 16/2014

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 23.06.2022 bola v Obchodnom vestníku č.121/2022 zverejnená Schéma pomoci  de minimis na podporu zamestnanosti č.  Schéma DM - 16/2014 v znení Dodatku č.11, ktorej vykonávateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom