• EDOTÁCIE
  • Články
  • SPRÁVA Z KONFERENCIE PROGRAMU INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO

Splníme Vám viac než len 3 priania

SPRÁVA Z KONFERENCIE PROGRAMU INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO

Dňa 9. septembra sa v Bielsko-Biała konala konferencia venovaná Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko, ktorú organizovali regionálne kontaktné body v Sliezskom vojvodstve a v Žilinskom kraji.

Počas podujatia boli prezentované úspechy programu 2014-2020. Mali ste možnosť dozvedieť sa viac o výsledkoch štandardných projektov a mikroprojektov realizovaných v cezhraničnom partnerstve, ako aj o predpokladoch realizácie projektov v novom programovom období 2021-2027.

Konferencie sa zúčastnili prijímatelia realizovaných projektov, záujemcovia o program a potenciálni žiadatelia. Prítomní boli aj minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľska pán Grzegorz Puda, zástupcovia riadiaceho a národného orgánu.

Na webovej stránke RPK Śląskie  si môžete pozrieť prezentácie, o ktorých sa diskutovalo počas konferencie.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom