• EDOTÁCIE
  • Články
  • Stakeholder workshop pre nový rámcový program Horizont Európa

Splníme Vám viac než len 3 priania

Stakeholder workshop pre nový rámcový program Horizont Európa

Dňa 29. októbra 2019 sa v Technologickom centre AV ČR v Prahe v  spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Európskou komisiou uskutočnilo  podujatie zamerané na implementačnú stratégiu budúceho rámcového programu Horizont Európa. EK na stretnutí predstavila výsledky nedávno ukončenej verejnej konzultácie na tému implementačných aspektov programu Horizont Európa a spoločne s najväčšími slovenskými a českými príjemcami grantov programu Horizont 2020 prediskutovali navrhované zmeny. 

Zástupcovia EK prezentovali najzásadnejšie novinky, ktoré by mal nový rámcový program priniesť. Ide najmä o navrhované misie, európske partnerstvá, synergie s ďalšími európskymi programami a Európsku inovačnú radu. Ďalej sa akcia venovala problematike projektových žiadostí a ich hodnoteniu. Zástupcovia EK odprezentovali aj informácie týkajúce sa auditov v budúcom rámcovom programe a vyzvali účastníkov, aby sa vo svojich domovských inštitúciách zúčastnili pilotnej fázy systémových a procesných auditov, ktoré budú novinkou v programe Horizont Európa. Ďalej boli účastníci oboznámení o pripravovaných zmenách týkajúcich sa osobných nákladov, t. j. o prechode od hodinových sadzieb na denné sadzby a ukončení možnosti vyplácania dodatočnej odmeny. Odznela aj prezentácia o zjednodušených formách financovania, najmä teda o financovaní formou pevnej čiastky (lump sum). 

Zástupcovia EK uzavreli celodennú akciu prezentáciou na tému komunikácia a reportovanie. Upozornili, že na diseminačné a komunikačné aktivity bude kladený zvýšený dôraz a v pripravovanom rámcovom programe budú mať príjemcovia povinnosť reportovať určité aspekty projektu aj po jeho ukončení. 

Všetky prezentácie z akcie sú dostupné nižšie (vo formáte pdf).

Novinky v programe Horizont Európa

Podávanie projektových návrhov a ich hodnotenie v programe Horizont Európa

Ex-ante a ex-post kontroly v programoch Horizont 2020 a Horizont Európa

Horizont Európa: zjednodušené formy nákladov

Personálne náklady v programe Horizont Európa

Implementácia programu Horizont Európa: reporting a komunikácia 

 

 

Viac informácií o pripravovanom rámcovom programe Horizont Európa je k dispozícii v sekcii Horizon Europe

 

Zdroj: TC AV CZ, CVTI SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom