• EDOTÁCIE
  • Články
  • Štátny tajomník Velič: Najmenej rozvinutým regiónom tento rok pomôžeme výzvami za viac ako 12 miliónov eur

Splníme Vám viac než len 3 priania

Štátny tajomník Velič: Najmenej rozvinutým regiónom tento rok pomôžeme výzvami za viac ako 12 miliónov eur

Z regionálnych príspevkov podporíme projekty, ktoré prinesú nové pracovné miesta, lepšie služby a rozvoj lokálnej ekonomiky

Lepší život ľudí a služby na európskej úrovni vo všetkých regiónoch Slovenska sú našimi prioritami. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlási tento rok pre najmenej rozvinuté okresy 20 výziev za viac ako 12 miliónov eur. Prvé výzvy vyhlásené v marci sú určené pre okresy Kežmarok, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Trebišov, Snina, Levoča, Stropkov, Stará Ľubovňa, Rožňava, Svidník, Vranov nad Topľou, Lučenec, Sabinov a Sobrance. Výzvy pre zvyšných päť najmenej rozvinutých okresov sú plánované na apríl.

„Najmenej rozvinuté okresy, kde je život ľudí v mnohých ohľadoch zložitejší ako inde, potrebujú špeciálny systém podpory. Práve preto týmto regiónom venujeme osobitnú pozornosť. V roku 2023 pre 20 týchto okresov vyhlásime výzvy za viac ako 12 miliónov eur. Z regionálnych príspevkov podporíme projekty, ktoré prinesú do regiónov nové pracovné miesta, a to aj pre znevýhodnených uchádzačov o prácu, pomôžu rozvíjať lokálne služby, ekonomiku, cestovný ruch či odborné vzdelávanie a regionálne školstvo,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR pre regionálny rozvoj Dušan Velič.

Žiadať o podporu vo výzvach môžu nielen kraje a obce z najmenej rozvinutých regiónov, ale napríklad aj miestne sociálne podniky, organizácie zriadené samosprávou, občianske združenia, školy, podnikateľské subjekty, náboženské spoločnosti a ďalší.

„Vyrovnávanie regionálnych rozdielov je pre nás dôležitou témou. Našou snahou je znížiť investičný dlh v obciach, ktoré boli v minulosti dlhé roky na chvoste záujmu bývalých vlád. Okrem toho, že sme zmenou zákona o regionálnom rozvoji nastavili transparentné a férové pravidlá, pomáhame žiadateľom o regionálny príspevok aj ďalšími konkrétnymi krokmi. Pre žiadateľov sme napríklad pripravili príručku, ktorá im krok po kroku pomôže vypracovať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku bez zbytočných chýb a komplikácií,“ povedal Velič.

Záujemcovia nájdu príručku na webstránke Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Viac podrobností o vyhlásených výzvach pre najmenej rozvinuté okresy na rok 2023 možno nájsť na webstránke venovanej Podpore najmenej rozvinutých regiónov, a to v zozname vyhlásených výziev, ktorý sa priebežne aktualizuje.

Z regionálnych príspevkov sme vlani podporili 243 projektov. Na pomoc malým podnikateľom, cestovnému ruchu a lepšie služby pre ľudí sa rozdelilo spolu 17,5 milióna eur. „Dôležitosť a efektívnosť regionálnych príspevkov potvrdzuje aj fakt, že za uplynulé tri roky poznačené súbehom viacerých kríz, sme pomohli v týchto okresoch vytvoriť viac ako tisíc nových a dlhodobo udržateľných pracovných miest. Pre regióny, kde nie sú veľkí investori a každé pracovné miesto tam má cenu zlata, je to veľká pomoc,” konštatoval Velič.

Prehľad vyhlásených výziev na regionálne príspevky pre NRO

 

 

okres

 

 

trvanie

celková výška v €

výška príspevku od – do v €

 

 

viac informácií

 
 
Stará

 

Ľubovňa

24.2. – 14.4. 2023 370 842,50 20 000 –

 

120 000

Stará Ľubovňa | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Levoča 27.2. – 11.4. 2023 481 344,60 20 000 –

 

100 000

Levoča | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Poltár 1.3. – 14.4. 2023 482 846,80 20 000 –

 

120 000

Poltár | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Trebišov 1.3. – 14.4. 2023 1 324 436,00 20 000

 

– 200 000

Trebišov | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Snina 1.3. – 3.4. 2023 355 010,06 20 000 –

 

355 000

Snina | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Kežmarok 2.3. – 3.4. 2023 622 977,78 20 000 –

 

105 000

Kežmarok | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Revúca 3.3. – 4.4. 2023 939 442,10 20 000 –

 

200 000

Revúca | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Rimavská Sobota 3.3. – 11.4. 2023 1 053 904,44 20 000 –

 

200 000

Rimavská Sobota | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Stropkov 6.3. – 6.4. 2023 496 748,00 20 000 –

 

100 000

Stropkov | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Lučenec 7.3. – 21.4. 2023 491 528,91 20 000 –

 

120 000

Lučenec | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Rožňava 10.3. – 10.4. 2023 775 210,28 20 000 –

 

100 000

Rožňava | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Sabinov 13.3. – 14.4. 2023 dostupné po zverejnení výzvy dostupné po zverejnení výzvy Sabinov | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Sobrance 14.3. – 14.4. 2023 dostupné po zverejnení výzvy dostupné po zverejnení výzvy Sobrance | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Svidník 8.3.-17.4.2023 366 985,40 20 000 –

 

200 000

Svidník | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)  
Vranov nad Topľou 9.3.2023- 14.4.2023 618 741,88 20 000 –

 

120 000

Vranov nad Topľou | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom