Splníme Vám viac než len 3 priania

Ukončenie formálneho hodnotenia žiadostí o finančný príspevok v rámci II a III prioritnej osi

Bolo ukončené formálne hodnotenie predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci :
•    Prioritná os 2. investičná priorita: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ 
•    Prioritná os 3. „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia” 
Zoznam projektov prikladáme v prílohe.
 

 
Zdroj: STS PL-SK

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom